იტვირთება 0%

ვაზის ჯიშები

თამარის ვაზი

აღადგინე თამარის ვაზი და მიიღე ერთი ბოთლი მესხური წითელი ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

ჭვიტილური

აღადგინე ჭვიტილური და მიიღე ერთი ბოთლი ოჯალეშის ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

ჯანი

აღადგინე ჯანის ვაზი და მიიღე ერთი ბოთლი ჩხავერი ჩვენი საერთო ვენახიდან

ქისი

კუნძა

აღადგინე კუნძა და მიიღე ერთი ბოთლი კრახუნას ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

ასურეთული შალა

აღადგინე ასურეთული შალა და მიიღე ერთი ბოთლი ჩინური ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან